Natuurlijk leren vanuit vertrouwen en ontspanning.

Onze Roots

Onze werkvormen zijn ontwikkeld in de jaren 70 op en rond de Berkeley University of California USA.

Onderzoek naar paranormale activiteit was in die tijd heel actueel.
Deels binnen en deels buiten de universiteit werdt onderzoek gedaan en werden methoden ontwikkeld om paranormae talenten te activeren en stimuleren.
De oorsprong van die lesstof berust op de oeroude oosterse leer van aura en chakra’s, deze leer geeft ons inzicht in de gevoeligheid en de talenten die elk chakra in zich bergt, gecombineerd met de meer actieve westerse leermethoden, zoals: begeleide meditatie en visualisaties.
Ook werdt er geleert actief de kracht van je energie te oefenen, zoals het leren stromen, opschonen, voelen, lezen en uitwisselen van energie.

Op het Berkely psychic Institute werden de werk methodes verfijnd en de uiteindelijke werkvorm werd begin 1980 naar Utrecht gebracht door twee docenten van dit insituut, zij schrapten zorgvuldig alles wat nog maar enigszins herinnert aan spirituele dogma’s en vastgeroeste overtuigingen.

Ons docententeam heeft haar opleiding in Utrecht genoten van onder andere een van de oprichters (Mary Denaro).
Onder invloed van de geest van de tijd zijn de methoden daarna nog aangescherpt, uitgebreid en nog verder verfijnd.

Naast dit les programma zijn onze docenten opgeleid als Advaita Yoga docenten (Marianne van de wetering) en getraind in het geven van Helende reizen (naar Brandon Bays) en hebben intensieve trainingen gehad van holistische natuur experts (Michael Roads)

Over het algemeen is de lesstof bedoeld om je inzicht en oefeningen te geven, in het actief opruimen wat je in de weg staat, zodat jouw helderheid, vrijheid en creativiteit weer gaan stromen, met jouw eigenheid en wijsheid als kompas.

Ontwikkel jezelf. Bekijk: