Inschrijven

Vul hier het inschrijfformulier in van de opleiding van je keuze:
en geef aan op welke mannier je wilt betalen.

Je bent ingeschreven als je eerste betaling is ontvangen

Je ontvangt een bevestiging van ontvangst van je inschrijving.

Stap 1. Kies je opleiding


Stap 2. Jouw gegevens

Voornaam
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:


Stap 3. Healing Opleiding

Schrijft zich in voor de Healing opleiding

op 8 hele dagen in centrum ‘Djoj’, startend op...op 15 avonden in de’ OpenHof’ en 3 dagen in Djoj, startend op...

Startdatum:
Bekijk hier de startdata van de opleiding.

De opleiding bestaat uit 24 healinglessen, waarvan er drie per hele dag worden aangeboden
De opleiding wordt voor de zomer vakantie afgesloten met een Aura healing diploma.
De lessen zijn op hele dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur en op de avonden van 19.30 tot 22.00 uur
20 Minuten voor aanvang van elke les is de docent aanwezig om vragen over de opleiding te beantwoorden. Gemiste lessen kunnen in volgende of paralel lopende groepen worden ingehaald.

Je investering per les bedraagt € 27,50 ( totaal bedrag € 660)
Je wordt vriendelijk verzocht alle betalingen per bank te voldoen.

Ik betaal alles in één keer, voorafgaand aan de opleiding en betaal € 627,- (5% korting)Ik betaal het lesgeld in 2 termijnen van € 320 ( 3% korting)Ik betaal het lesgeld in 4 termijnen van € 165 of per lesdag € 82,50Ik schrijf me in voor de eerste 12 lessen van 24, (4 lesdagen) en betaal 30,- per les / 90 euro per dag, en beslis einde les 9 of ik doorga

De in de agenda vermelde emotiedag in april/mei, is onderdeel van de opleiding
Deze dag staat financieel los van de opleiding, hiervoor dient het lesgeld ter plaatse contant te worden voldaan aan de docent.
20 Minuten voor aanvang van elke les is je docent aanwezig om vragen over de opleiding te beantwoorden. Gemiste lessen mag je in de volgende groep inhalen.

**(Lessen zijn niet altijd opvolgend, soms is er gezamenlijk les met een andere groep)

* Je investering voor alleen het eerste deel van de Healing opleiding van 12 lessen bedraagt: € 30 per les, Ga je na de 12 lessen door, dan betaal je vervolgens: €25,00

We zien je betalingen graag vóór de lessen per bank tegemoet.
Op Rekening /IBAN nummer: NL53RABO0309838150, ten name van P.A. de Winter, Sliedrecht, onder vermelding van: H.O.R ( Healing opleiding Rotterdam) en de data waarvoor je betaald.

Voorwaarden
Je bent van harte welkom, Vanwege onze inschrijving bij het CRKBO zijn we gehouden aan algemene voorwaarden:
Na inschrijving heb je een bedenk termijn van 7 werkdagen om je inschrijving te annuleren.

Mocht je besluiten tussentijds te stoppen, dan krijg je restitutie van lesgeld voor de helft van de afgesproken nog te volgen lessen. Wanneer je per les betaalt wordt de helft van de nog te volgen afgesproken lessen in rekening gebracht.
Je geeft een week voor de laatste les die je wilt/kunt volgen aan, dat je wilt stoppen.
Een opleiding kan geannuleerd worden als er minder dan 6 inschrijvingen zijn.
Alle overgemaakte gelden worden dan binnen 14 dagen geretourneerd.
Uitgebreide spelregels vind je op de website.

Het geestelijk eigendom van alle overgedragen informatie behoort tot Intuïtieve Opleidingen Rotterdam en mag zonder schriftelijke toestemming niet openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

Bij ondertekening verbind je je aan de boven genoemde voorwaarden, en verklaar je dat bovengenoemde duidelijk voor je is.


Stap 4. Controleren

Is alles hierboven correct ingevuld?


Stap 5. Ondertekenen & Toesturen

Je formulier wordt digitaal ondertekend met je IP-Adres en de datum van vandaag.


Stap 2. Jouw gegevens

Voornaam
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:


Stap 3. Coaching Opleiding

Ik schrijf me in voor de eerste 8 lesdagen en betaal 90 euro per lesdag, en beslis einde lesdag 6 of ik doorga, totaal € 720,00, geen betalingskorting.Op 16 hele dagen, startend op...

Startdatum:
Bekijk hier de startdata van de opleiding.

De opleiding bestaat uit 8 opvolgende lesdagen en 8 specialisatie dagen,
De leergang start of met de 8 lesdagen of de 8 specialisatiedagen verdeel over 5 tot 6 trimesters
De opleiding wordt na 16 lesdagen afgesloten met een Diploma.

De lessen zijn op zaterdag of zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
30 Minuten voor aanvang van elke les is de docent aanwezig om vragen over de opleiding te beantwoorden. Gemiste lessen mogen in de 2 volgende groepen worden ingehaald.

Je investering bedraagt € 82,50 per lesdag of specialisatie dag
Je wordt vriendelijk verzocht alle betalingen per bank te voldoen.
Het lesgeld dient voorafgaand aan de opleiding dag voldaan te zijn.

Ik betaal alles in één keer, voorafgaand aan de opleiding en betaal € 1254,00 (5% korting)Ik betaal het lesgeld in 2 termijnen van € 640,00 ( 3% korting)Ik betaal het lesgeld in 4 termijnen van € 330,00Ik betaal het lesgeld in 1 termijn van € 330,00 en de resterende 12 lesdagen, per lesdag € 82,50

Het 1e termijn van 1, 2 of 4 termijnen, voldoe je voor aanvang,
Het 2e termijn van 4 termijnen, voldoe je voor December
Het 3e termijn van 4 termijnen en tweede termijn van 2 termijnen voldoe je voor 1 April
Het laatste termijn van 4 termijnen voldoe je voor 1 Augustus.

De lesgelden dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang te zijn overgemaakt
Op Rekening /IBAN nummer: NL53RABO0309838150, ten name van P.A. de Winter, Sliedrecht, onder vermelding van: HC 15 en de data of het termijn waar voor je betaald.

Voorwaarden verkort
a. Na inschrijving heb je een bedenktermijn van 7 werkdagen om je inschrijving te annuleren.

b. Mocht je besluiten tussentijds te stoppen, dan krijg je na schriftelijke en mondelinge kennisgeving restitutie van lesgeld voor de helft van de nog te volgen lessen. Wanneer je per les betaalt, wordt de helft van de nog te volgen lessen in rekening gebracht.
Geef voor de laatste les die je wilt/kunt volgen aan dat je wilt stoppen.

c. Eventuele annulering onzerzijds van opleiding hoor je minimaal één week voor aanvang. De opleiding kan geannuleerd worden als er minder dan 6 inschrijvingen zijn. Alle overgemaakte gelden worden dan binnen 14 dagen geretourneerd.

d. Bevestiging van je inschrijving en uitgebreide spelregels worden je per mail toegezonden.

e. Het geestelijk eigendom van alle overgedragen informatie behoort tot Intuïtieve Opleidingen Rotterdam.


Stap 4. Controleren

Is alles hierboven correct ingevuld?


Stap 5. Ondertekenen & Toesturen

Je formulier wordt digitaal ondertekend met je IP-Adres en de datum van vandaag.


Stap 2. Jouw gegevens

Voornaam
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:


Stap 3. Reading Opleiding

Schrijft zich in voor de Readingopleiding Rotterdam.
Op 14 hele dagen en 5 weekenden, startend op...

Startdatum:
Bekijk hier de startdata van de opleiding.

De opleiding bestaat uit 25 readinglesdagen, in centrum ‘Djoj’ tenzij anders is aangegeven.
Binnen de 25 lesdagen vallen vier weekenden
De opleiding wordt afgesloten met een Aura readingdiploma.

De lessen worden gegeven van 10.00 uur tot 17.00 uur.
20 Minuten voor aanvang van elke les is de docent aanwezig om vragen over de opleiding te beantwoorden.

Gemiste lessen kunnen in de volgende groep worden ingehaald.

Je investering per lesdag bedraagt € 82,50 (totaal bedrag € 2062,50)
Je wordt vriendelijk verzocht alle betalingen per bank te voldoen.
Je eerste termijn verwachten we voor de eerste lesdag

Ik betaal alles in één keer, voorafgaand aan de opleiding en betaal € 1959,- (5% korting)Ik betaal het lesgeld in 2 termijnen van € 1000,00 ( 3% korting)Ik betaal het lesgeld in 4 termijnen van € 515,00Ik betaal het lesgeld in 1 termijn van € 495,00 en de resterende 19 lesdagen, per lesdag € 82,50 .Ik schrijf me in voor de eerste 12 lesdagen en betaal 90 euro per lesdag, en beslis einde lesdag 10 of ik doorga, totaal € 1080,00, geen betalingskorting.

Het 1e termijn van 1, 2 of 4 termijnen, voldoe je voor aanvang,
Het 2e termijn van 4 termijnen, voldoe je voor December
Het 3e termijn van 4 termijnen en tweede termijn van 2 termijnen voldoe je voor 1 April
Het laatste termijn van 4 termijnen voldoe je voor 1 Augustus

We zien je betalingen graag vóór de lessen per bank tegemoet.
Op Rekening /IBAN nummer: NL53 RABO 0309838150, ten name van P.A. de Winter, Sliedrecht, onder vermelding van: H.O.R ( Healing opleiding Rotterdam) en de data waarvoor je betaald.

Voorwaarden
Je bent van harte welkom, vanwege onze inschrijving bij het CRKBO zijn we gehouden aan algemene voorwaarden:
Na inschrijving heb je een bedenk termijn van 7 werkdagen om je inschrijving te annuleren.
Mocht je besluiten tussentijds te stoppen, dan wordt de helft van de nog te volgen afgesproken lessen in rekening gebracht.
Je geeft een week voor de laatste les die je volgt aan, dat je wilt stoppen.
Onzerzijds kan een opleiding geannuleerd worden als er minder dan 6 inschrijvingen zijn.
Alle overgemaakte gelden worden dan binnen 14 dagen geretourneerd.
De uitgebreide spelregels vind je op de website.

Het geestelijk eigendom van alle overgedragen informatie behoort tot Intuïtieve Opleidingen Rotterdam en mag zonder schriftelijke toestemming niet openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

Bij ondertekening verbind je je aan de boven genoemde voorwaarden, en verklaar je dat bovengenoemde duidelijk voor je is.


Stap 4. Controleren

Is alles hierboven correct ingevuld?


Stap 5. Ondertekenen & Toesturen

Je formulier wordt digitaal ondertekend met je IP-Adres en de datum van vandaag.


Stap 2. Jouw gegevens

Voornaam
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:


Stap 3. Specials

Schrijft zich in voor de volgende healing, reading of hara specialisatie(s).
Specialisatiedag: , start datum
Specialisatiedag: , start datum
Specialisatiedag: , start datum
Specialisatiedag: , start datum
Specialisatiedag: , start datum
Specialisatiedag: , start datum
Specialisatiedag: , start datum
Specialisatiedag: , start datum
Bekijk hier de agenda voor de specials.

De lessen zijn op vrijdag, zaterdag of zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. In Sliedrecht
30 Minuten voor aanvang van elke les is de docent aanwezig om vragen over de opleiding te beantwoorden. Gemiste lessen mogen in de 2 volgende groepen worden ingehaald.

Je investering bedraagt € 82,50 per specialisatie dag
Je wordt vriendelijk verzocht je betalingen per bank te voldoen.
Het lesgeld dient uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de lesdag te zijn overgemaakt.
Op Rekening /IBAN nummer: NL53RABO0309838150, ten name van P.A. de Winter, Sliedrecht, onder vermelding van de naam van de specialisatie en de datum waar voor je betaald.

Voorwaarden verkort:
Na inschrijving heb je een bedenktermijn van 7 werkdagen om je inschrijving te annuleren.
Mocht je toch verstek laten gaan, dan ontvang je restitutie van de helft van het lesgeld.

Eventuele annulering onzerzijds van een specialisatie dag, hoor je minimaal één week voor aanvang. De specialisatie dag kan geannuleerd worden als er minder dan 6 inschrijvingen zijn. Alle overgemaakte gelden worden dan binnen 14 dagen geretourneerd.

Betaling van je lesdag is tevens bevestiging van je inschrijving.
Het geestelijk eigendom van alle overgedragen informatie behoort tot Intuïtieve Opleidingen Rotterdam.


Stap 4. Controleren

Is alles hierboven correct ingevuld?


Stap 5. Ondertekenen & Toesturen

Je formulier wordt digitaal ondertekend met je IP-Adres en de datum van vandaag.

Ontwikkel jezelf. Bekijk: