Werkmethoden

Werkvorm

Jij kiest ervoor om met je heldere, bovenzintuigelijke talenten en je intuïtie aan het werk te gaan, professioneel of met als hoofddoel verdere persoonlijke ontwikkeling.

Wij bieden je daarbij structuur, oefenmethoden en persoonlijke begeleiding om jouw heldere vermogens verder te ontwikkelen.

Onze werkvormen zijn ontwikkeld in de jaren 60 en 70 op en rond de Berkeley University of California USA. Dit leidde in 1973 tot het onafhankelijke Berkeley Psychic Institute, dat in de loop der tijd vele duizenden mensen trainden in Healing, Channeling en het heldere waarneming (Psychic reading).
De oorsprong berust op een combinatie van de oeroude oosterse leer van aura’s en chakra’s, gecombineerd met actieve westerse spirituele leermethoden, zoals: begeleide meditaties en visualisaties.
Daarbij leer je actieve energie oefeningen, om je eigen energie op te schone: zoals het leren stromen, voelen en uitwisselen van energie.
Deze werkvorm werd vanuit Californië  einde 1980 naar Utrecht gebracht waar onze docenten hun opleiding hebben genoten en les hebben gegeven en is daarna in de loop van de tijd nog verder verfijnd.

De lesstof biedt inzichten en oefeningen in het actief opruimen wat je in de weg staat, en integreren wat bij je past. Zodat jouw helderheid, vrijheid en creativiteit weer gaan stromen, met jouw eigenheid en wijsheid als kompas.