NIEUW in 2022 de Hara inspiratie module .
voor cursisten uit de reading, Hara en advanced Hara coach opleiding.
3x kristal lichaam:

1: We onderzoeken en activeren het kristal lichaam. Dit kristallichaam geeft ons toegang tot de praktisch toepasbaare wijsheid van het universum.

2: We onderzoeken en activeren de 5e kamer van ons hart, via twee knoop punten in het hart kunnen we ook de verbinding maken met het ziels kristal van het kristallichaam, in verbinding winnen beiden werelden aan kracht, de liefdevolle wereld van het hart en de geinspireerde wereld van de ziel.

3: We onderzoeken en activeren Het aarde licht of de aarde ster en het kristal binnen de prisma van het 9e chakra wat een grote invloed heeft op zowel de 5e kamer van het hart als het kristallichaam.

Module: Body coaching (3 dagen)
Het inzetten van je helderziende waarneming met de aandacht op het fysieke lichaam de fysieke interactie en de bewegingen van je coachee.
Sluimerende of ontkende krachtige karakter aspecten en subtiele energetische potentie met hun belemmeringen worden hiermee duidelijk. Vanuit de body reading en coaching, spelen we ook met Intuitieve acupressuur en aanraking van de fysieke en energetische auralichamen van je coachee.
Tevens leer je body awareness oefeningen over dragen aan je cliënten.
Body reading laat je verrassend anders en betekenisvol kijken naar de wonderschone kwaliteit van ons aardse lichaam.

Module: Natuur coaching (3 dagen)
Bij het inzetten van de natuur als hulp en leidraad in een coaching leer je de specifieke kracht van individuele bomen, geneeskrachtige planten, krachtplekken en natuurwezens inzetten.
Deze kracht overstijgt die van zieke mensen soms wel met het dubbele en heilige plaatsen kunnen waarden bereiken die (recent) zelfs 18 maal hoger zijn volgens gemeten *bovis-waarden
Het werken met de natuurkrachten is daarom een prachtige aanvulling op je coachingvaardigheden en kan zorgen voor diepgaande veranderings processen.
Je krijgt aanwijzingen om de natuurkracht ook thuis toe te passen voor jezelf en je cliënten

*André Bovis 1871-1947, was onderzoeker voor de franse regering van kwaliteit en houdbaarheid van voedsel en beëdigd pendelaar.

NIEUW IN 2019 : Module 2: Natuur coaching (3 dagen)

we gaan dieper in op de natuurkracht we leren in deze module de energie van de natuur nog precieser toe te passen. we werken met krachtdieren, de intelegentie van mineralen, en werken met het dynamische zowel als het statisch hoogfrequente veld van de natuur.

verder passen we systemisch werk toe, met de natuur als werkterrein

Module Gidsen II en III (deel I dient te zijn gevolgd)
Om te kunnen werken en communiceren met gidsen leer je in deel I gidsen te ontmoeten. Het vervolg in deel II is deze energie te leren channelen,  op een manier waarin je er 100% bij blijft en vanuit je authentieke aanwezige zelf contact maakt. Dit is je basis, alle energie en activiteiten zijn van af dit punt waarneembaar zonder angst of verlies van zelf. in deel II ga je contact maken met externe bronnen van informatie en gidsen bij je cliënt.
In deel III: ‘Channelen van eigen bronnen’ leer je communiceren met je eigen interne bronnen en gidsen, zo is het ook mogelijk om de eigen ziele groep, en je de eigen persoonlijke boodschappen te leren omzetten naar heldere bruikbare informatie.
Je eigen luisteren, spreken en associeren worden instrumenten die hogere informatie ten dienst staan, zonder het verlies van jouw bijdrage in aanwezigheid en helderheid. Je leert als het ware opnieuw spreken en luisteren maar blijft vanuit je innerlijke licht aanwezig. Ook oefenen we met automatisch schrift.

Module opstellingswerk II en III (deel I dient te zijn gevolgd)
Na de readingspecialisatie Opstellingen I waarbij het gaat om te kunnen opstellen in visualisaties, volgen nog twee opstellings specialisaties in de advanced coaching, in deel II het opstellen met vloer ankers waarbij we de theorie van de triades behandelen (zoals dader slachtoffer en toeschouwer) en in deel III waarbij we tafel opstellingen doen met objecten als representanten.
Dit vereist een intensief reading contact met het proces van je coachee.
In de verschillende lesdagen komt opnieuw Milton taal (volgens Milton Erickson) aan de orde en de kracht van beeld taal.

Module schaduw kanten II en III, (deel I dient te zijn gevolgd)

Na de readingspecialisatiedag Schaduwkanten I: ‘Slijk der aarde’, waarbij onze relatie met Geld, succes en rijkdom centraal staat, gaan we in de twee vervolg dagen nog dieper in op onze onbewuste houding ten opzichte van sex, lust, geld, verslavingen, schaamte en geweld.
In deel II: Leren van je schaduw, gaat over onze houding ten opzichte van oude schaduw kanten. In het verdringen van onze zwarte kant vergeten we stelselmatig wat we daarin hebben geleerd en (nog) positief kunnen integreren en deze blinde vlek brengt ons telkens weer in de problemen.
In deel III brengen we actief schaduw in het licht, Hierbij kijken we ook naar onze angsten voor dood en leven. Door gebruik te maken van elementaire ontwikkelings mechanismen die samen gebracht zeer effectief blijken te werken om licht te brengen in het duister: contact maken, overzicht nemen en transformeren en integreren vanuit de hoogste en de laagste trilling
Deze specialisaties bieden een haarscherp beeld over het omgaan met alles wat we verafschuwen en veroordelen, waardoor we een groot deel van onze creatieve energie, gezondheid en overvloed laten liggen.

terug naar advanced coaching